top of page

הוראת אנגלית

כשפה זרה

חינוך הוא  נשק האולטומיבי איתו אפשר לשנות את העולם" - נלסון מנדלה"
הוראת אנגלית כשפה זרה  לתלמידים עם קשיי למידה


 לפעמים, כששום דבר לא עובד , יש אפשרות ללמוד אנגלית בדרך אחרת. 

".איש חינוך ותיק חכם ונערץ פעם אמר "אין בן אדם שאינו מסוגל ללמוד. פשוט עוד לא מצאו את הדרך המתאימה  בשבילו.

היום יש אפשרות לשלב מחשב ומכשיר עזר רבים בלמידת אנגלית.

תמיכה והוראת אנגלית לילדים בגיל בית הספר

העבודה כוללת תמיכה והוראת אנגלית ללומדים בבתי הספר

העבודה כוללת תמיכה והוראה לידים הלומדים אנגלית בגיל בית הספר

 תמיכה הוראה וייעוץ לסטודנטים באנגלית 

  התאמת ההוראת למצב הסטודנט, בדיקת התאמות אם יש, פירוש האבחון, הוראה ותמיכה באנגלית

מבוגרים מכל הגילאים

 .הוראת מבוגרים בדרך כלל כוללת למידה למטרות מסוימות. תכנית אישית נבנית  

חיזוק ושימור האנגלית למטרות שונות

 

ההוראה מותאמת לגיל ולרמת הלומד וכוללת קריאה שיחה ואמצעים מגוונים. 

bottom of page